V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM IS EEN FEIT !!!

De oprichtingsakte van de V.Z.W. BIN Kenniscentrum is op 21/05/2015 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  Het betreft hier een V.Z.W. van en voor de Buurtinformatienetwerken.  Het lidmaatschap voor deze V.Z.W. is volledig gratis en alle -erkende- bestaande en toekomstige BIN-initiatieven zijn en worden automatisch lid van de V.Z.W. en kunnen hierdoor mee genieten van de kennis die reeds vergaard is of zal opgedaan worden inzake de BIN-werking.  We verwachten wel van de BIN's dat zij het kenniscentrum voeden met alles wat mogelijk nuttig kan zijn voor andere BIN's.  Het is de bedoeling dat de V.Z.W. overkoepelend gaat werken en de preferentiĆ«le gesprekspartner zal worden van de verschillende overheden over alles waar de BIN's rechtstreeks of zijdelings in betrokken worden.  SAMEN STAAN WE STERK !!  Er wordt momenteel gewerkt aan een charter tussen de F.O.D. Binnenlandse Zaken en de V.Z.W. om tot een taakverdeling te komen.  Het is de bedoeling dat de V.Z.W. een deel taken van F.O.D. BiZa inzake de BIN's en hun werking zal overnemen.  Het charter zal worden voorgesteld en besproken op de volgende vergadering van het begeleidingscomité voor de BIN's op 15/06/2015.  De oprichtingsakte met de doelstellingen van de V.Z.W BIN Kenniscentrum en de samenstelling van de (voorlopige want de Franstalige BIN's zijn nog niet mee opgenomen) Raad van Bestuur kan je terugvinden op de pagina's "over BIN/kenniscentrum BIN" op deze website.
 
Benno Gekiere
Voorzitter V.Z.W. BIN Kenniscentrum;