Algemene ledenvergadering 2016

NIEUWSBRIEF 31-01-‘16: INFO-AVOND BIN-KAMMENSTRAAT & OMGEVING

Allereerst wensen wij al onze wijkbewoners een GEZOND & VEILIG 2016 !
Wij nodigen U van harte uit op onze jaarlijkse Algemene BIN-leden informatieavond.
Deze gaat door op maandag 15 FEBRUARI 2016 om 19u00 in het Volkshuis (Stationsstraat 136/c). Alle wijkbewoners zijn uiteraard welkom.
Zoals de voorgaande jaren, hopen wij ook dit jaar weer op jullie massale opkomst. Daarom dat wij weer enkele interessante gespreksonder-werpen hebben klaargestoomd.
We proberen echter weer de "totale spreektijd” te beperken op deze INFO-avond. Iedereen krijgt deze avond de gelegenheid om het BIN-lidgeld 2016 in de BIN-enveloppe te steken.
Je kan ook je lidgeld betalen via onze BIN-rekening: BE79-7795-9630-7433. Deze werkwijze geniet onze voorkeur. VERMELD dan in de mededeling ZEKER JE VOLLEDIG ADRES. Doordat de bank deze gegevens niet meer doorgeeft, is het voor ons een hele grote puzzel om uit te zoeken wie lid werd.
Een bestaand BIN-lid betaalt €4,00, maar je kan ook ineens €7,00 betalen voor twee jaar. (ipv €8,00) Een nieuw BIN-lid betaalt eenmalig 10,00€ voor de eerste inschrijving van 1 jaar.

AGENDA INFO-AVOND
Na het voorwoord van onze Burgemeester Gas-ton Van Tichelt laten wij Edith De Nef aan het woord. Zij zal ons uitleg verschaffen over de verschillende noodnummers, hun doel en het ge-bruik. Tevens krijgen we een zicht op de werking van de hulpdiensten. (Politie, ambulance, brand-weer, enz)
Daarna zal onze co-coördinator Werner van Peer duidelijkheid geven over WhatsApp !Alert|Essen, waar hij de bezieler en coördinator van is.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de snelle So-ciale-Media en zal in de toekomst het nieuwe wapen zijn tegen de misdaad en woninginbraken. Hiervoor hebben wij onze "mosterd” gehaald bij onze Noorderburen BuurtPreventie Nispen, maar in België vervult onze BIN zo’n beetje een pioniersrol, doordat wij hiervoor samenwerken met de Politie Zone-Grens.
Onze wijkagenten Linda en Ken komen nog een beknopte uitleg geven over de Politiediensten en de cijfers over woninginbraken.
Vermits onze (grote) BIN-Kammenstraat dikwijls een "gedreven pioniersrol”vervult en ondertussen ook enkele WhatsApp-subgroepen onder beheerheeft, zullen onze BIN-bestuursleden meer werk krijgen (indien er zich iets voordoet in onze BIN). Daarom zoeken wij dringend nog versterkingvoor ons BIN-team, zodat het voor iedereen niet te tijdrovend is.Wij zoeken nog enkele straatvertegenwoordigers (voor beperkte inzet) en/of extra bestuursleden. Je moet geen kei zijn in multimedia, computers ensmartphones om ons team te vervoegen.
Wie voelt zich geroepen, om samen met ons, de criminaliteit in onze Buurtin te dijken?
 
 
WIJ GEBRUIKEN WhatsApp IN ONZE BIN
Onze invulling voor het gebruik van de "sociale media” tegen de misdaad, met voornamelijk onze "WhatsApp-groep” !Alert|Essen, is momenteel ons paradepaardje, doordat dit erg efficiënt is gebleken en wij hiervoor ook samenwerken met de plaatselijke Politie.
Werner heeft dit i.s.m. "Buurt-Preventie Nispen” verder mee uitgewerkt en zal in de toekomst hier intensiever mee bezig zijn, daar hij dan ook coördinator/
moderator zal zijn van !Alert|Essen. Dus met (hopelijk) alle Essense BIN’s hierin vertegenwoordigd, zodat er een groot netwerk ontstaat, waarbij we soms
sneller kunnen werken dan "101”.
Meedoen kan door een mail te sturen naar alert@binkammenstraat.be
 
 
OEPS… IK KRIJG EEN BIN-OPROEP, WAT NU?
Gelieve na het beluisteren van een telefonisch BINbericht ALTIJD op TOETS nr.2 te drukken, anders wordt U 10 minuten later nog eens opgebeld en lopen de telefoonkosten voor onze BIN erg hoog op. Iedere oproep kost de BIN meer dan €100,00, terwijl dit eigenlijk maar de helft zou mogen zijn. Daarom ook dat wij de doorschakeling naar een tweede telefoontoestel in de toekomst niet meer gaan activeren.
TIP. Zet het BIN-oproepnummer 0032 (0)2 213 99 23 in het geheugen van je GSM of vast toestel!
 
 
Uw BIN-bestuur:
A3 (Adri) Jongeneelen, Kammenstr. 42, coordinator@binkammenstraat.be
Werner van Peer, Kammenstr. 50, co-coordinator@binkammenstraat.be
Johan Broos, Hondsberg 22, webbeheerder@binkammenstraat.be
Wim Roelofsen, Lazaret 19, wim@binkammenstraat.be
Paul de Backer, Grensstr. 61, paul@binkammenstraat.be
Annemie Van Loon Kloosterstr.39 annemie@binkammenstraat.be
Cindy Verschelden Witzenbergstr.19 cindy@binkammenstraat.be
 
 
Indien U niet aanwezig kan zijn op de informatieavond, dan kan U eventueel ook het lidgeld rechtstreeksstorten op het BIN-rekeningnummer: BE79-
7795-9630-7433 of U kan dit afgeven bij één van onze bestuursleden
VERGEET ZEKER NIET UW NAAM en ADRES TE VERMELDEN, anders wordt het moeilijker.
Wenst U meer info aangaande onze BIN-werking, aarzel danniet om ook op onze websitewww.binkammenstraat.be te raadplegen of te bellen
naar (Adri) 03 667 66 54 of 0475 74 50 37.